Sisteme de protecție la îngheț

Degivrare pentru fundația depozitelor frigorifice

WALTON ELECTRIC

16 ani experiență în domeniu

Sisteme importate din Norvegia

Tehnologie modernă

Standard ridicat de calitate

GARANȚIE 15 ANI

Fundațiile pardoselilor expuse la temperaturi negative extreme, pot îngheța și implicit se pot deteriora mai ales atunci cand expunerea are loc pe o perioadă lungă de timp.
Structuri de pardoseală precum cele din depozitele frigorifice sau patinoare artificiale, pot suferi avarii majore dacă fundația acestora nu este protejată împotriva înghețului.
Protecția la îngheț a fundației depozitelor frigorifice

Cea mai întâlnită situație este cea a depozitelor frigorifice. Din cauza faptului că în interiorul lor temperaturile se mențin constante între -20°C și -30°C, dar acestea pot varia chiar și până la -40°C în cazul tunelelor de congelare, temperaturile negative pot trece de izolația termică și pot intra în contact cu fundația (cu solul). Apa conținută în sol va îngheța și își va mări volumul, iar când se va dezgheța își va micșora din nou volumul. Acest fenomen de îngheț – dezgheț va eroda fundația, iar pardoseala va fi deteriorată.

Pentru a preveni acest lucru, se instalează sistemul de degivrare al fundației care asigură o barieră termică și împiedică înghețul solului.

Sistemul trebuie să fie compus din două circuite instalate în paralel “Circuit Activ” și “Circuit Pasiv”. Pentru realizarea lui se folosesc următoarele tipuri de produse:

 

  • Cabluri electrice încălzitoare (care nu trebuie să depășească puterea de 10W/m.l.)
  • Termostate cu senzor fir de temperatură
  • Accesorii de montaj
  • Trasee de alimentare cu energie electrică
  • Tablou electric de forță și comandă
Puterea instalată și instalarea sistemului

În funcție de temperaturile din interiorul camerei frigorifice, dar și de tipul și grosimea izolației termice, puterea necesară instalată este cuprinsă între 20W/mp și 30W/mp. Puterea instalată se calculează pentru Circuitul Activ.

Tipul de cablu folosit pentru acest sistem nu trebuie să depășească 10W/m, pentru ca distanța dintre două trasee consecutive de cablu încălzitor să nu fie mai mare de 500mm. Dacă acest lucru se întâmplă, există riscul apariției zonelor critice care compromit funcționarea corectă a sistemului și implicit avarierea fundației.
Mai mult de atât, trebuie evitată distribuirea uniformă a celor două circuite “Activ” și “Pasiv”. Circuitul Pasiv nu are rol de a încălzi, ci de a fi o rezervă. Dacă sunt distribuite uniform, distanțele de instalare vor varia (buclă mare / buclă mică), iar funcționarea corectă a sistemului va fi compromisă. Circuitul Pasiv trebuie instalat în apropierea Circuitului Activ, la o distanță de aproximativ 5 cm(vezi exemplele din imagini)

Exemple de instalare corectă și incorectă în imaginile alăturate.

După stabilirea puterii totale instalate și a tipului de cablu folosit, se calculează pasul de instalare. Acesta este obținut prin formula: Suprafața(mp) X 100 / Lungimea totală de cablu încălzitor (m.l.). Rezultatul obținut este distanța dintre spire exprimată în “cm”

Instalarea cablurilor se poate face direct în beton/șapă sau într-un strat de nisip.

Senzorii de temperatură se montează la nivelul cablurilor încălzitoare, câte unul pentru fiecare circuit (Activ și Pasiv).
Termostatele trebuiesc setate la temperaturi diferite, respectiv:
Circuit Activ la 5°C
Circuit Pasiv la 3°C

Instalare corecta

Degivrare fundatie depozit frigorific

Instalare greșită

Degivrare depozit frig

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați.